Tecken

Tecknar ”färdig”

Barn med Downs syndrom behöver lite hjälp på traven för att lära sig att prata. Man kan då förtydliga det man säger genom att teckna de viktigaste orden samtidigt som man säger dom. Man använder teckenspråkets handrörelser. Detta sättet att kommunicera kallas TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation).

Man kan då förstå vad barnet menar innan det börjar prata, är ju frustrerande att förstå sin omgivning men inte kunna göra sig förstådd. Efterhand som det talade orden kommer lägger barnet själv bort sina tecken och pratar istället.

Om tecken: www.teckna.se

Sök på tecken: www.lexikon.ling.su.se

Kändisar som gör tecken (jättebra att börja med): www.ur.se/teckensprak

För att lära oss tecken har vi varit på teckenläger, teckenkurser på habiliteringen och TUFF-kurs. Thea lär sig teckna genom att se oss teckna så det gäller att vara en bra förebild.

Mer om tecken:

Theas första tecken, nästan 1,5 år

Tecknar för fullt, drygt 1,5 år

Tecknar på dagis

Film, teckenpärm med Julia